เกณฑ์ แนวปฏิบัติ ของ สภาสถาปนิก

เกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรับรองหลักสูตร

การรับรองปริญญา

กระบวนการเสนอหลักสูตรเพื่อรับรองปริญญา