กำหนดการส่ง มคอ. 3-4 และ มคอ. 5-6 และ มคอ. 7

ทุกหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

 ============================= 

แบบฟอร์ม

 

      คณะกรรมการ
     บริหารหลักสูตร
 

                        คณะฯ

 

มคอ. 3

 

มคอ. 4

 

ส่งแบบฟอร์ม ถึงคณะฯ

ก่อนเปิดภาคเรียน 2 สัปดาห์

 

ส่งแบบฟอร์ม และ file

ไปยังมหาวิทยาลัย ก่อนเปิดภาคเรียน 1 สัปดาห์

มคอ. 5

 

มคอ. 6

ส่งแบบฟอร์ม ส่งถึงคณะฯ

ภายใน 4 สัปดาห์ หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

ส่งแบบฟอร์ม และ file

ไปยังมหาวิทยาลัย ภายใน 3 สัปดาห์ หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา

มคอ. 7

ภายใน 40 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา

(ซึ่งนับวันสิ้นสุดปีการศึกษาหลังภาคฤดูร้อน)

ภายใน 45 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา

(ซึ่งนับวันสิ้นสุดปีการศึกษาหลังภาคฤดูร้อน)

สิ่งที่ควรทราบ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแบบฟอร์ม

 

มาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร (โปรดพิจารณาจาก มคอ 2.)

ตัวอย่าง รายละเอียดหลักสูตร รายวิชา ประสบการณ์ภาคสนาม และการรายงานผลการดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ซึ่งจะมี มคอ.1 - มคอ. 7) 
    -  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    -  สาขาวิชาการท่องเที่ยว
    -  สาขาวิชาการบัญชี               (และสาขาวิชาอื่น ๆ อีก ที่มี มคอ.1 กำกับ) 

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เข้าชม

16141
TodayToday3
YesterdayYesterday8
This_WeekThis_Week11
This_MonthThis_Month81
All_DaysAll_Days16141